top of page
Search

Nawal Fahir in Het Verwonderentrum


Nawal Farih, Federaal Parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bracht een bijzonder bezoek aan Het Verwondercentrum. Als politica op federaal niveau was ze nieuwsgierig naar de werking van het centrum, vooral geïnteresseerd in ouder-kind coaching en de aanpak met betrekking tot kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Haar bezoek evolueerde tot een uitgebreide verkenning van de benaderingen en methoden die Het Verwondercentrum hanteert, en ze was duidelijk onder de indruk van wat ze zag.

Bij haar aankomst werd Nawal Farih hartelijk ontvangen door de medewerkers van Het Verwondercentrum. Ze kreeg een rondleiding door de verschillende ruimtes en programma's, waarbij ze talloze vragen stelde over de filosofie achter de aanpak van het centrum en de specifieke technieken die worden gebruikt bij ouder-kind coaching.


Een van de aspecten waar Nawal bijzonder in geïnteresseerd was, betrof de benadering van

Het Verwondercentrum ten opzichte van kinderen met ASS. Ze wilde graag begrijpen hoe het centrum omging met de unieke uitdagingen en behoeften van deze kinderen. Nawal nam uitgebreid de tijd om te praten met onze therapeute, waarbij ze dieper inging op de theoretische achtergrond en praktische toepassingen van haar benaderingen. Ze was vooral geïnteresseerd in de effectiviteit van ouder-kind coaching, omdat ze gelooft dat een sterke ouder-kind relatie cruciaal is voor de ontwikkeling van het kind. Door inzicht te krijgen in de specifieke technieken die Het Verwondercentrum gebruikt om deze band te versterken, hoopte ze waardevolle inzichten te verzamelen die ze kon delen in haar eigen werk.


Na afloop van haar bezoek sprak Nawal haar diepe waardering uit voor Het Verwondercentrum en haar team. Ze prees de toewijding en professionaliteit van de medewerkers, evenals de unieke en effectieve aanpak van het centrum. Nawal was ervan overtuigd dat het werk van Het Verwondercentrum een aanzienlijke impact heeft op de levens van de kinderen en gezinnen die het bedient.


Het bezoek van Nawal Farih aan Het Verwondercentrum was niet alleen een gelegenheid om kennis te delen en te leren, maar ook een moment van inspiratie en erkenning voor het belangrijke werk dat we verrichten. Met haar steun en aanmoediging zal Het Verwondercentrum blijven gedijen en innovatieve benaderingen blijven ontwikkelen om kinderen en gezinnen te ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page