top of page
Spandoek groot_leeg_edited.jpg

Terwijl de wereld als maar drukker wordt, worden de plaatsen waar we tot rust kunnen komen als maar zeldzamer.

Spandoek groot_leeg_edited.jpg

We willen in de eerste plaats een ont-prikkel plek aanbieden waar we samen, al spelend, mogen genieten van een warme, rustige sfeer.
Tijdens de open-spelmomenten zijn gezinnen dan ook welkom om ons centrum al spelend te ontdekken. Tijdens deze sessies zal er steeds een luisterend oor klaar staan zodat er een gevoel van ‘samen’ mag ontstaan.
In de tweede plaats willen we een aanbod doen voor ouders die op zoek zijn naar laagdrempelige hulp. 

Daarnaast voorzien we een aanbod voor scholen.

 

 

 

  • Preventieve zorg voor het hele gezin.

*Open speldagen

Ouders met kinderen kunnen inschrijven om samen te komen spelen.

Doel: Ouders omringen, om via deze verbinding meer rust te creëren binnen het gezin.
We zetten hier vooral in op spelmomenten die zorgen voor verbinding en co-regulatie. Er worden nieuwe spelideeën aangereikt die de zintuigen en zelfregulatie bevorderen, met als doel deze tips ook thuis te kunnen verder zetten.
We willen een warm, verbonden sfeer creëren zodat ouders zich minder alleen gaan voelen in hun ouderrol.

 

Vroeg detectie en laagdrempelige hulp.

  •  Privé coaching sessies

 

  • Family coaching

Ouders en kinderen komen samen naar de coaching-sessie.
Samen gaan we op weg met als doel meer rust te creëren binnen je gezin.
Dit doen we door middel van regulatiespelletjes, zintuiglijke spelletjes en de griefel-methode die ons leert om van spanning naar ontspanning te gaan.
We vinden het erg belangrijk dat we kinderen en ouders samen zien tijdens deze momenten omdat we er in geloven dat wanneer er wordt ingezet op co-regulatie, er meer rust ontstaat voor het hele gezin

 

  • Kinder- en jongerencoaching

Hier wordt vooral ingezet op de hulpvraag van het kind en/of de ouders.

Samen gaan we op zoek naar de juiste aanpak en meer rust.

Onze missie in de kinder- en jongerencoaching is om op zoek te gaan naar het zelfhelend vermogen van kinderen en dit terug aan te wakkeren zodat het gezonde innerlijke kind meer draagkracht kan bieden aan het gekwetste stuk (o.a. boosheid, verdriet, rouw, angst, trauma, emotionele pijn en spanning,...)
Het spreken met en begeleiden van ouders zien we ook hier weer ook als een grote meerwaarde.
Samen bereiken we meer.

  • Auti-coaching

 Tijdens deze sessies staan prikkelverwerking, emotierugulatie, aanreiken van handvaten en ondersteuning van zowel kind als ouder centraal.

  • Scholen:

Graag delen wij onze kennis met de buitenwereld.
Hoe meer mensen geprikkeld worden door het aanbieden van rust, hoe meer verandering we kunnen creëren binnen het systeem (onderwijs).
Tijdens deze infomomenten wordt er dieper ingegaan op onderwerpen zoals co-regulatie, emotie-regulatie, verbindend communiceren naar kinderen en innerlijke rust een plaats geven binnen de visie van een school.

Ook willen we aan scholen de kans geven om met klassen ons centrum te komen ontdekken. We hopen dat ze daarna de kennis die ze bij ons opgedaan hebben meenemen en er verder mee aan de slag gaan.
 

bottom of page